NOVÁ STRÁNKA > Vaporex Náhrada vápna
 
 

Vaporex Náhrada vápna

 

1 l prídavnej hmoty nahradí

250-280 kg haseného

vápna

 

 

Náhrada vápna – VAPOREX

 

Prídavná hmota do omietkovej malty s náhradou vápna proti vyzrážania dusičnanov, hubovitosti a na zlepšenie tvarovateľnosti.

1 l prídavnej hmoty nahradí 250-280 kg haseného vápna. Zvyšuje objem malty, dodáva jej plastickosť, zabezpečuje lepšiu roztierateľnosť a rýchlejšie nanášanie na stenu. Omietka (v prípade malej vlhkosti stien) lepšie odoláva kapilárnej vlhkosti ako omietka klasická.

Vďaka tomu sa znižuje náklonnosť vyzrážania dusičnanov a vzniku hubovitosti, zároveň sa zvyšuje odolnosť omietky proti mrazom.

 

Na výrobu:
Potreba prídavnej hmoty: 1 m3 malty treba použiť 1,5 l prídavnej hmoty VAPOREX.

 

Oblasť použitia:
Na omietnutie starých, obnovených budov, alebo na vnútorné a vonkajšie kvalitatívne omietanie nových budov. Nanášanie je možné na steny betónové, tehelné, resp. steny z nepálenej tehly. V prípade vonkajšej omietky zvýšenie odolnosti omietky proti prudkému dažďu treba zvýšiť pridaním hydrofóbneho prídavného materiálu VAPOREX Hidro.

 

Návod na použitie:

pred použitím potrepať!

Prípravu povrchu: V prípade obnove omietky treba starú omietku odstrániť a fúgy medzi tehlami do 2 cm prehĺbiť. Tehly treba predvlhčiť a na stenu naniesť cementom, alebo nástrek z riedkej malty. Predvlhčenie povrchov s odsávaním vlhkosti je dôležité na odstránenie znehodnotenia omietkovej malty dôsledkom jej rýchleho schnutia.

 

Príprava malty 100 l:
V miešačke sa najprv rozmieša voda a pridávaná látka VAPOREX. Potom sa pridávajú ďalšie komponenty.

Príprava cementovej malty strojným miešaním (100 l):

- 16 – 20 l vody + 0,15 l VAPOREX-u miešanie 2 min.

- 80 l riečneho piesku (0-5 mm, zbavený hliny a bahna) miešanie 2 min.

- 20 – 25 l cementu 350 miešanie 5-10 min. do získanie

tvarovateľnosti

Kvôli dobrému nanášaniu malty na stenu treba sa vyhnúť predávkovaniu vody.

 

Omietanie:
Základnú omietku treba naniesť v hrúbke 2-4 cm.

 

Dodatočné opatrenia:
Omietku treba chrániť pred rýchlym zaschnutím. V uzavretých miestnostiach treba zabezpečiť vetranie.

 

Opravy, natieranie:
S ľubovoľným, na tento účel vhodným prostriedkom. Ak omietka musí zabezpečiť aj sušenie steny, treba používať paropriepustnú vyrovnávaciu hmotu a farbu na báze vápna alebo silikátov.

 

Stupeň nebezpečenstva:
Výrobok nie je nebezpečný. Ak sa dostane do očí, oči ihneď vypláchnuť vodou.

 

Požiarna klasifikácia:
trieda E – nie je požiarne nebezpečný

 

Likvidácia odpadov:
Vyliatu tekutinu treba nechať vsiaknuť do suchého piesku.

 

Skladovanie:
Na miestach chránených od mrazu a slnečného žiarenia.

 

Doba skladovania:
2 roky

 
 
 
 
 
Vaporex.eu