NOVÁ STRÁNKA > Vaporex Hidro
 
 

Vaporex Hidro

 

Hydrofóbny prídavný prostriedok VAPOREX Hidro je vhodný na prípravu omietky a betónu s vodoodpudzujúcim účinkom. Omietka s použitím VAPOREX Hidro má dlhšiu životnosť, väčšiu odolnosť proti mrazom a znižuje jej náchylnosť k praskaniu.

Znižuje nasávaciu schopnosť betónu alebo umelého kameňa, zvyšuje odolnosť proti mrazom a presahujúcej vode.

Betóny s použitím VAPOREX-u – Hidro odpudzujú vodu, odolávajú soliam a lúhom.

Nie je korozívny (bez chloridov), preto betón nepoškodzuje kovové stavebné elementy.

Spotreba: na 1 m3 malty sa používa 6-8 l (max. 10 l) VAPOREX-u Hidro. Použitím 1 l Vaporexu Hidro sa môže omietnuť 5-7 m2 steny v hrúbke o 1 cm.

 

Oblasť použitia:
na vonkajšie a vnútorné omietanie vlhkých rekonštruovaných budov alebo na kvalitatívne omietanie nových stavieb. Používa sa na stenách z betónu, tehál alebo nepálených tehál. Je vhodný ako prídavný materiál pri betónovaní pilierov, chodníkov, prekladov, ohrád, šácht a bazénov, resp. ako izolačná omietka vo vlhkých miestnostiach pod vodorovné alebo zvislé krytiny. Taktiež sa môže používať v podkladových betónoch.

 

Návod na použitie:
pred použitím potrepať!

 

Príprava povrchu:
Pri rekonštrukcii starú omietku treba odstrániť minimálne 40 cm nad hranicu navlhnutia. Fúgy vyčistiť do hĺbky asi 2 cm. Pred omietaním stenu treba navlhčiť.

 

Príprava malty:
V miešačke sa najprv rozmieša, voda s prídavnou látkou Vaporex-Hidro. Potom sa pridajú ostatné pridávané hmoty a ostatné zložky (suchá omietka, resp. piesok, cement, vápno/Vaporex). Miešanie sa pokračuje do vzniku dobre tvarovateľnej malty. Malta sa nanáša v hrúbke 2-4 cm.

 

Dodatočné opatrenia:
Omietku treba chrániť pred rýchlym zaschnutím. V uzavretých miestnostiach treba zabezpečiť vetranie.

 

Opravy, nátery:
V prípade omietky so vzduchovými pórmi sa používajú paropriepustné tmeli a nátery na báze vápna a silikátov. V iných prípadoch sa používajú bežné materiály.

Hydrofóbna omietka (vzduchové póry) sa vyhotoví z 2 l Vaporex C+M so 7 l/m prípravkom.

 

Stupeň nebezpečenstva:
Výrobok nie je nebezpečný. Ak sa dostane do očí, oči ihneď vypláchnuť vodou!

 

Požiarna klasifikácia:
trieda D – mierne požiarne nebezpečný.

 

Likvidácia odpadov:
Vyliatu tekutinu treba nechať vsiaknuť suchým pieskom alebo inou vhodnou látkou.

 

Skladovanie:
Na miestach chránených od mrazu a slnečného ožiarenia.

 

Doba skladovania:
2 roky

 

 
 
 
 
 
Vaporex.eu