NOVÁ STRÁNKA > Vaporex Goldmix
 
 

Vaporex Goldmix

 

S hydrofobizačným prídavným materiálom VAPOREX Goldmix sa môže vyhotoviť omietka, ktorá odpudzuje vodu a suší steny a vytvorením pórovitej štruktúry omietky zabezpečuje stále vetranie steny, resp. postupné vysušeniu omietky bez zanechania stopy a bez úplného premočenia omietky. Omietka sa prídavným materiálom VAPOREX Goldmix má dlhšiu životnosť, väčšiu odolnosť proti mrazom a menšiu náchylnosť k vznikaniu prasklín.

 

Spotreba materiálu:
Na prípravu 1 m3 malty je potrebný 6-8 (max. 10) l VAPOREX Goldmix . Použitím 1 l prídavného materiálu Vaporex Goldmix sa môže omietnuť stenový povrch o ploche 5-7 m2 o hrúbke omietky 1 cm.

 

Oblasť použitia:
Na vonkajšie a vnútorné omietanie vlhkých rekonštruovaných budov alebo na kvalitatívne omietanie nových stavieb. Používať sa môže na omietanie stien s betónu, tehál alebo nepálených tehál.

Zabráni nasávanie vody omietkou (nasávanie 1 mm), preto prednostne sa používa na miestach s vysokou úrovňou spodnej vody, na stavbách vystavených povodniam, na omietanie voľne stojacích budov, pilierov a ohrád. Je vhodný aj na omietanie kúpeľných domov, na vonkajšie a vnútorné omietanie pivníc alebo na omietky napadnuté dusičnanom draselným.

 

Návod na použitie:
pred použitím potrepať!

 

Príprava povrchu:
Pri rekonštrukcií starú omietku treba odstrániť minimálne 40 cm nad hranicou navlhnutia. Fúgy vyčistiť do hĺbky asi 2 cm. Pred omietaním stenu treba navlhčiť.

 

Príprava omietacej malty:
V miešačke najprv sa rozmieša voda s prídavkom VAPOREX Goldmix. Potom sa pridajú ostatné pridávané zložky (suchá omietka, resp. piesok, cement, vápno/Vaporex). Miešanie sa pokračuje až k dosiahnutím dobre tvarovateľnej malty. Malta sa nanáša v hrúbke 2-4 cm.

 

Dodatočné opatrenia:
Omietku treba chrániť pred rýchlym zaschnutím. V uzavretých miestnostiach treba zabezpečiť vetranie.

 

Opravy, nátery:
Používať len s paropriepustné materiály na báze vápna alebo silikátov.

 

Stupeň nebezpečenstva:
Výrobok nie je nebezpečný. Ak sa dostane do očí, oči ihneď vypláchnuť vodou.

 

Požiarna klasifikácia:
trieda D – mierne požiarne nebezpečný.

 

Likvidácia odpadov:
Vyliatu tekutinu treba nechať vsiaknuť suchým pieskom alebo inou vhodnou látkou.

 

Skladovanie:
Na miestach chránených od mrazu a slnečného žiarenia.

 

Doba skladovania:
2 roky

 

 
 
 
 
 
Vaporex.eu