Vaporex C+M

 

Kombinovaným prípravkom VAPOREX C+M, ktorý v omietke vytvára vzduchové póry, zabezpečuje vysušenie omietky, vďaka svojim vetracím účinkom dosiahneme, aby sa vlhkosť postupne uvoľnila zo stien to bez toho, že by zanechania stopy a premočila omietku. Vetracia schopnosť omietky zabezpečuje neustále vysúšanie stien.

VAPOREX C+M predlžuje životnosť omietky a znižuje náchylnosť na praskanie.

Spotreba materiálu: na 1 m3 malty sa používa 2 l VAPOREX-u C+M. l 1 VAPOREX C+M postačuje na omietnutie plochy 40 m2 o hrúbke 1 cm.

 

Oblasť použitia:
Na vonkajšie a vnútorné omietanie vlhkých budov alebo na kvalitatívne omietanie nových stavieb. Používa sa na steny z betónu, tehál alebo nepálených tehál.

Spotreba prípravku na sušenie stien pri jesennom a zimnom omietaní alebo na urýchlenie technológie je 1 l/m3.

V prípade vonkajšieho použitia odolnosť proti dažďu sa zabezpečuje pridaním hydrofobizačného prípravku VAPOREX Hidro.

 

Návod na použitie:
pred použitím potrepať!

 

Príprava povrchu:
Pri obnove budov starú omietku treba odstrániť minimálne 40 cm nad hranicou navlhnutia. Fúgy vyčistiť do hĺbky asi 2 cm. V prípade vysokého obsahu soli v stenách, povrch treba odvodniť, resp. použiť poter, ktorý soli viaže. Pred omietaním steny treba navlhčiť.

 

Príprava malty:
V miešačke sa najprv rozmieša voda s VAPOREX-om C+M. Potom sa dávkujú ostatné prídavné hmoty a ostatné zložky (suchá omietka, resp. piesok, cement). Miera pridaného vápna do malty je 5-10% dovoleného množstva cementu. Miešanie sa pokračuje do vzniku dobre tvarovateľnej malty. Malta sa nanáša v hrúbke 2-4 cm.

 

Dodatočné opatrenia:
Omietku treba chrániť pred rýchlym zaschnutím. V uzavretých priestoroch treba zabezpečiť vetranie.

 

Opravy a nátery:
Používať len paropriepustné materiály na základe vápna alebo silikátov.

Hydrofóbna omietka (vzduchové póry) sa môže pripraviť pridaním 2 l C+M a 7 l/m3 Hidro prípravkom.

V prípade vonkajšieho použitia odolnosť proti dažďu treba zabezpečiť pridaním hydrofobizačnej látky.

 

Stupeň nebezpečenstva:
Výrobok nie je nebezpečný. Ak sa dostane do očí, oči ihneď vypláchnuť vodou.

 

Požiarna klasifikácia:
D-trieda. Výrobok mierne požiarne nebezpečný.

 

Likvidácia odpadov:
Vyliatu tekutinu treba nechať vsiaknuť suchým pieskom alebo inou vhodnou látkou.

 

Skladovanie:
Na miestach chránených od mrazu a slnečného žiarenia.

 

Doba skladovania:
2 roky