Nasze produkty > Vaporex Hidro
 
 

Vaporex Hidro

 

Z komponentem hydrofobowym - Vaporex Hidro – można przygotować wodoodporny tynk i beton. Zaprawa przygotowana z komponentem Vaporex Hidro przedłuża trwałość tynku, zwiększa jego odporność na mróz i zmniejsza jego skłonność do pękania.

Zmniejsza pobór wody przez beton, lastriko, zwiększa odporność na mróz i wodoszczelność. Beton przygotowany z tym komponentem odpycha wodę, jest odporny na sól i ługi.

Nie jest korozyjny (nie zawiera chlorku), tak więc tak sporządzony beton nie uszkadza budowlanych elementów metalowych.


Zapotrzebowanie materiałowe: do przygotowania 1 m³ zaprawy potrzebne jest 6-8 (max. 10) Litrów Vaporex Hidro.

Przy użyciu 1 Litra domieszki-komponentu Vaporex Hidro można otynkować powierzchnię 5-7 m na grubość 1 cm.


Tereny zastosowania: Na tynki odnawianych, wilgotnych budynków, na tynki zewnętrzne i wewnętrzne poprawiające jakość na nowych budynkach. Na ściany z betonu, cegły, gliny.

Do betonowania podestów, chodników, placów betonowych, ogrodzeń, studzienek, basenów.

W pomieszczeniach z blokiem wodnym jako zaprawa izolacyjna pod poszycie pionowe i poziome

Do betonu fundamentowego


Instrukcja użytkowania: Przed użyciem wstrząsnąć!

Przygotowanie powierzchni: Przy remoncie stary tynk należy usunąć nad granicą wilgoci minimum do wysokości 40 cm-ów. Fugi należy wyczyścić do głębokości około 2 cm-ów.

Przed tynkowaniem ścianę należy zwilżyć.


Przygotowanie zaprawy: W mieszarce (betoniarce) należy najpierw zmieszać wodę z komponentem Vaporex Hidro, a następnie mogą być dodawane pozostałe składniki (zaprawa w worku oraz piasek, cement, wapno/Vaporex mieszanka zastępująca wapno).

Należy mieszać do wykształcenia się plastyczności. Następnie tynk można nakładać na grubość 2-4 cm.

Późniejsza obróbka: Tynk należy chronić przed szybkim wyschnięciem. W zamkniętym pomieszczeniu należy zapewnić wietrzenie!

Wygładzanie, malowanie: W przypadku tynku porowatego materiałem wygładzającym na bazie wapna-, krzemianu przepuszczającym parę, w innych przypadkach odpowiednim wybranym materiałem.

Tynk porowaty, hydrofobowy może być przygotowany z mieszanki komponentów – z 2 litrów Vaporex C+M i 7 litrów/m Vaporex Hidro.


Zaszeregowanie wg stopnia niebezpieczeństwa: Produkt nie jest wyrobem niebezpiecznym. W przypadku dostania się do oczu spłukać dużą ilością wody.

Stopień niebezpieczeństwa pożarowego: „D“ umiarkowany stopień niebezpieczeństwa pożarowego.

Usuwanie odpadów: Wyciekający materiał należy posypać piaskiem lub innym materiałem wchłaniającym wilgoć.

Przechowywać: W miejscu chronionym przed mrozem i światłem!

Okres przechowywania: 2 lata

Data produkcji: na etykiecie

 

 

 
 
 
 
 
Vaporex.eu