Nasze produkty > Vaporex Goldmix
 
 

Vaporex Goldmix

 

Wraz z komponentem wykształcającym pory i hydrofobizującym z Vaporex Goldmix można przygotować tynk odpychający wodę i suszący ściany, który przy zapewnieniu wietrzenia zapewnia osuszenie wilgoci ze ścian bez pozostawiania plam, bez zwilżenia tynku. Zaprawa przygotowana przy użyciu komponentu przedłuża trwałość tynku,zwiększa jego odporność na mróz i zmniejsza skłonność do pęknięć.


Zapotrzebowanie materiałowe: do przygotowania 1 m³ zaprawy potrzebne jest 6-8 (max. 10) litrów Vaporex Goldmix.

Przy użyciu 1 litra domieszki Vaporex Goldmix można otynkować powierzchnię 5-7 m² na grubość 1 cm.


Tereny zastosowania: Na tynki odnawianych, wilgotnych budynków, na tynki zewnętrzne i wewnętrzne poprawiające jakość na nowych budynkach. Na ściany z betonu, cegły, gliny.

Powstrzymuje przyjęcie (wchłanianie 1 mm) przez tynk wody, dlatego też może być z powodzeniem wykorzystywany w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej, w budynkach, które narażone są na powodzie, w budynkach wolnostających, do tynkowania postumentów,ogrodzeń.

Tynki budynków kąpieliskowych, zewnętrzne i wewnętrzne tynki piwnic

Na ściany saletroweInstrukcja użytkowania: Przed użyciem wstrząsnąć!

Przygotowanie powierzchni: Przy remoncie stary tynk należy usunąć nad granicą wilgoci minimum do wysokości 40 cm-ów. Fugi należy wyczyścić do głębokości około 2 cm-ów. Przed tynkowaniem ścianę należy zwilżyć.


Przygotowanie zaprawy: W mieszarce (betoniarce) należy najpierw zmieszać wodę z komponentem Vaporex Goldmix, a następnie mogą być dodawane pozostałe składniki (zaprawa w worku oraz piasek, cement (wapno/Vaporex mieszanka zastępująca wapno)).

Należy mieszać do wykształcenia się plastyczności. Następnie tynk można nakładać na grubość 2-4 cm.

Późniejsza obróbka: Tynk należy chronić przed szybkim wyschnięciem. W zamkniętym pomieszczeniu należy zapewnić wietrzenie!

Wygładzanie, malowanie: Tylko materiałami przepuszczającymi parę na bazie wapna, krzemianu.


Zaszeregowanie wg stopnia niebezpieczeństwa: Produkt nie jest wyrobem niebezpiecznym. W przypadku dostania się do oczu spłukać dużą ilością wody.

Stopień niebezpieczeństwa pożarowego: „D“ umiarkowany stopień niebezpieczeństwa pożarowego.

Usuwanie odpadów: Wyciekający materiał należy posypać piaskiem lub innym materiałem wchłaniającym wilgoć.

Przechowywać: W miejscu chronionym przed mrozem i światłem!

Okres przechowywania: 2 lata

Data produkcji: na etykiecie

 

 

 
 
 
 
 
Vaporex.eu