Nasze produkty > Vaporex C+M
 
 

Vaporex C+M

 

Wraz z komponentem wykształcającym pory, suszącym ścianę, poprawiającym jakość, zastępującym wapno, z Vaporex C+M można przygotować tynk oddychający i suszący ściany, który przy zapewnieniu wietrzenia zapewnia osuszenie wilgoci ze ścian bez pozostawiania plam, bez zwilżenia tynku. Właściwość wietrząca pomaga przy schnięciu murów.

Zaprawa przygotowana z domieszką Vaporex C+M przedłuża żywotność tynku i zmniejsza skłonność do pęknięć.

Zapotrzebowanie materiałowe: do przygotowania 1 m³ zaprawy potrzebne są 2 litry Vaporex C+M.

Przy użyciu 1 litra domieszki Vaporex C+M można otynkować powierzchnię 40 m² na grubość 1 cm.

 

 

Tereny zastosowania: Na tynki odnawianych, wilgotnych budynków, na tynki zewnętrzne i wewnętrzne poprawiające jakość na nowych budynkach. Na ściany z betonu, cegły, gliny.

Przy jesienno-zimowym tynkowaniu nowych budynków na wyschnięcie, w celu przyśpieszenia technologii 1Litr/m³.

W przypadku zewnętrznego zastosowania odporność na zacinający deszcz należy zapewnić dodając domieszkę hydrofobizującą Vaporex Hidro.


Instrukcja użytkowania: Przed użyciem wstrząsnąć!

Przygotowanie powierzchni: Przy remoncie stary tynk należy usunąć nad granicą wilgoci minimum do wysokości 40 cm-ów. Fugi należy wyczyścić do głębokości około 2 cm-ów. W przypadku murów o dużej zawartości soli należy zastosować odsalanie lub gruntowanie wiążące sól.

Przed tynkowaniem ścianę należy zwilżyć.


Przygotowanie zaprawy: W mieszarce (betoniarce) należy najpierw zmieszać wodę z komponentem Vaporex C+M, a następnie mogą być dodawane pozostałe składniki (zaprawa w worku oraz piasek, cement).

Dodawanie wapna do przygotowywanej zaprawy odpowiednio do cementu w 5-10%-ach.

Należy mieszać do wykształcenia się plastyczności. Następnie tynk można nakładać na grubość 2-4 cm.

Późniejsza obróbka: Tynk należy chronić przed szybkim wyschnięciem. W zamkniętym pomieszczeniu należy zapewnić wietrzenie!

Wygładzanie, malowanie: Tylko materiałami przepuszczającymi parę na bazie wapna, krzemianu.

Tynk porowaty, hydrofobowy może być przygotowany z mieszanki komponentów – z 2 litrów Vaporex C+M i 7 litrów/m komponentu hidro.

W przypadku zewnętrznego zastosowania odporność na zacinający deszcz należy zapewnić dodając domieszkę hydrofobizującą.


Zaszeregowanie wg stopnia niebezpieczeństwa: Produkt nie jest wyrobem niebezpiecznym. W przypadku dostania się do oczu spłukać dużą ilością wody.

Stopień niebezpieczeństwa pożarowego: „D“ umiarkowany stopień niebezpieczeństwa pożarowego.

Usuwanie odpadów: Wyciekający materiał należy posypać piaskiem lub innym materiałem wchłaniającym wilgoć.

Przechowywać: W miejscu chronionym przed mrozem i światłem!

Okres przechowywania: 2 lata

Data produkcji: na etykiecie

 

 

 
 
 
 
 
Vaporex.eu