Nasze produkty > Vaporex, dodatek zastepujacy wapno
 
 

Vaporex, dodatek zastepujacy wapno


Mieszanka zastępująca wapno Vaporex


Plastyfikujący komponent zaprawy zastępujący wapno i powstrzymujący saletrowanie i zagrzybianie


1 litr domieszki zastępuje

250-280 kg wapna

palonego.

 

 

Zwiększa objętość zaprawy, sprawia, że jest ona bardziej plastyczna, łatwiejsza do rozprowadzenia, poprawia możliwość łączenia się zaprawy.

Tynk przygotowywany z domieszką (komponentem) – w przypadku małej wilgotności ścian – w odróżnieniu od tradycyjnych tynków lepiej chroni przed wilgocią kapilarną.

W wyniku tego zmniejsza się skłonność tynku do saletrowania i zagrzybiania i zwiększa się jego oporność ścian na mróz.


Zapotrzebowanie materiałowe: do przygotowania 1 m³ zaprawy potrzebne jest 1,5 litra mieszanki zastępującej wapno Vaporex.


Tereny zastosowania: Na tynki odnawianych, wilgotnych budynków, na tynki zewnętrzne i wewnętrzne poprawiające jakość nowych budynków. Na ściany z betonu, cegły, gliny.

W przypadku zewnętrznego zastosowania odporność na zacinający deszcz należy zapewnić dodając domieszkę hydrofobizującą Vaporex Hidro.


Instrukcja użytkowania: Przed użyciem wstrząsnąć!

Przygotowanie powierzchni: Przy remoncie usunięcie starego tynku, pogłębienie fug na 2 cm, zwilżenie ścian z cegły, zagruntowanie. A gúzolás następuje przy pomocy mleka cementowego i rozcieńczonej zaprawy.

Uwaga: należy zwilżyć powierzchnie wchłaniające wilgoć, dzięki czemu zapobiegnie się szybkiemu wysychaniu i sypaniu tynku.


Przygotowanie 100 Litrów zaprawy:

W mieszarce (betoniarce) należy najpierw zmieszać wodę i mieszankę Vaporex zastępującą wapno, a następnie mogą być dodane pozostałe składniki.


Przygotowanie zaprawy cementowej przy mieszaniu maszynowym (100 Litrów zaprawy):

 

- 16-20 litrów wody+0,15 litra Vaporex Wapno zastępcze mieszać 2 minuty

- 80 litrów piasku rzecznego (0-5 mm glina-, bez mułu) mieszać 2 minuty

- 20-25 litrów cementu (350 ppc lub S 54 żużel wielkopiecowy pc) mieszać 5-10 minut, aż doodpowiedniej plastyczności


W celu dobrego rozprowadzania należy uważać, aby nie przedawkować wody.

Tynkowanie: Naniesienie podstawowej warstwy tynku na grubość 2-4 cm.

Późniejsza obróbka: Tynk należy chronić przed szybkim wyschnięciem. W zamkniętym pomieszczeniu należy zapewnić wietrzenie!

Wygładzanie, malowanie: Dowolnym odpowiednim preparatem. Jeżeli tynk ma zapewnić osuszenie ściany konieczne jest zastosowanie przepuszczającej parę materiału wygładzającego i farby na bazie wapna lub krzemianu.


Zaszeregowanie wg stopnia niebezpieczeństwa: Produkt nie jest wyrobem niebezpiecznym. W przypadku dostania się do oczu spłukać dużą ilością wody.

Stopień niebezpieczeństwa pożarowego: „E“ nie ma niebezpieczeństwa pożarowego

Usuwanie odpadów: Wyciekający materiał należy posypać piaskiem lub innym materiałem wchłaniającym wilgoć.

Przechowywać: W miejscu chronionym przed mrozem i światłem!

Okres przechowywania: 2 lata

Data produkcji: na etykiecie

 

 

 
 
 
 
 
Vaporex.eu