NOVÁ STRÁNKA > Vaporex Hidro
 
 

Vaporex Hidro

 

Hydrofobní přídavný prostředek VAPOREX Hidro je vhodný na přípravu omítky a betonu s vodoodpudlivým účinkem. Omítka s použitím VAPOREX Hidro má delší životnost, větší odolnost proti mrazům a snižuje její náchylnost k praskání.

Snižuje nasávací schopnost betonu, anebo umělého kamene. Zvyšuje odolnost proti mrazům a přesahující vodě.

Betony s použitím VAPOREX-u – Hidro odpuzují vodu, odolávají solím a louhům.

Není korozívní (bez chloridů), proto beton nepoškozuje kovové stavební elementy.

Spotřeba: na 1 m3 malty se používá 6-8 litrů (max. 10 litrů) VAPOREX-u Hidro. Použitím 1 litru Vaporexu Hidro lze omítnout 5-7 m2 zdi o tloušťce 1 cm.

 

Oblast využití:
Na vnější i vnitřní omítky vlhkých rekonstruovaných budov, anebo na kvalitativní omítání nových staveb. Používá se na zdi betonové, cihlové, anebo i z nepálených cihel. Je vhodný jako přídavný materiál pro betonování pilířů, chodníků, překladů, ohrad, šachet a bazénů, resp. jako izolační omítka ve vlhkých místnostech pod vodorovné, anebo svislé krytiny. Taktéž je možné ho používat do podkladových betonů.

 

Návod k použití:
Před použitím důkladně protřepat!

 

Příprava povrchu:
Při obnově budov je potřebné starou omítku odstranit minimálně 40 cm nad hranicí navlhnutí. Spáry je nutno vyčistit do hloubky aspoň 2 cm. Před omítáním je potřeba stenu navlhčit.

 

Příprava malty:
V míchačce se nejdříve rozmíchá voda s přídavkem VAPOREX Hidro. Pak se přidají ostatní přidávané složky (suchá omítka, resp. písek, cement, vápno/Vaporex). V míchání se pokračuje, až po dosažení dobře tvarovatelné malty. Malta se nanáší v tloušťce 2-4 cm.

 

Dodatečná opatření:
Omítku je potřebné chránit před rychlým zaschnutím. V uzavřených prostorách je potřebné zabezpečit dostatečné větrání.

 

Opravy a nátěry:
V případě omítky se vzduchovými póry se používají pouze paropropustné tmely a nátěry na základě vápna nebo silikátů. V jiných případech se používají běžné materiály.

Hydrofobní omítka (vzduchové póry) se připraví z 2 litrů Vaporex C+M a 7 litrů/m3 Hidro přípravku.

 

Stupeň nebezpečnosti:
Výrobek není nebezpečný. V případě, že se dostane do očí, oči ihned vypláchnout vodou.

 

Požární klasifikace:
D-třída. Výrobek je mírně požárně nebezpečný.

 

Likvidace odpadů:
Vylitou tekutinu, je potřebné ponechat vsáknout suchým pískem.

 

Skladování:
Na místech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením.

 

Doba skladování:
2 roky

 

 
 
 
 
 
Vaporex.eu