NOVÁ STRÁNKA > Vaporex C+M
 
 

Vaporex C+M

 

Kombinovaným přípravkem VAPOREX C+M, který vytváří v omítce vzduchové póry a zabezpečuje tak díky svým větracím účinkům vysušení omítky, dosáhneme toho, že se vlhkost postupně uvolňuje ze stěn, a bez toho, že by zanechávala stopy a promočila omítku. Větrací schopnost omítky zabezpečuje nepřetržité vysušování stěn.

VAPOREX C+M prodlužuje životnost omítky a snižuje její náchylnost k praskání.

 

Spotřeba materiálu:
Na 1 m3 malty se používá 2 litry VAPOREX-u C+M. l litr VAPOREX C+M postačuje na omítnutí plochy 40 m2 o tloušťce 1 cm.

 

Oblast využití:
Na vnější i vnitřní omítky vlhkých budov, nebo na kvalitativní omítání nových staveb. Používá se na zdi betonové, cihlové, anebo i z nepálených cihel.

Spotřeba přípravku při sušení stěn při podzimním a zimním omítaní, anebo na urychlení technologie, je 1 litr na 1m3.

Pro případ vnějšího použití a pro zvýšení odolnosti proti dešti, je možné toto zabezpečit přidáním hydrofobizačního přípravku VAPOREX Hidro.

 

Návod k použití:
Před použitím důkladně protřepat!

 

Příprava povrchu:
Při obnově budov je potřebné starou omítku odstranit minimálně 40 cm nad hranicí navlhnutí. Spáry je nutno vyčistit do hloubky aspoň 2 cm. V případě vysokého obsahu soli ve zdech, je nutno povrch odvodnit, resp. použít potěr, který soli váže. Před omítáním je nutno zdi důkladně navlhčit.

 

Příprava malty:
V míchačce se nejdříve rozmíchá voda s VAPOREX-em C+M. Potom se dávkují ostatní přídavné hmoty a ostatní složky (suchá omítka, resp. písek, cement). Poměr přidaného vápna do malty je 5-10% z dovoleného množství cementu. Míchání se provádí tak dlouho, než vznikne dobře tvarovatelná malta. Malta se nanáší v tloušťce 2-4 cm.

 

Dodatečná opatření:
Omítku je potřebné chránit před rychlým zaschnutím. V uzavřených prostorách je potřebné zabezpečit dostatečné větrání.

 

Opravy a nátěry:
Používat pouze paropropustné materiály na základě vápna nebo silikátů.

Hydrofobní omítka (vzduchové póry) se může připravit přidáním 2 litrů C+M a 7 litrů/m3 Hidro přípravku.

V případě vnějšího použití pro zabezpečení odolnosti proti dešti je potřeba zabezpečit přidání hydrofobizační látky.

 

Stupeň nebezpečnosti:
Výrobek není nebezpečný. V případě, že se dostane do očí, oči ihned vypláchnout vodou.

 

Požární klasifikace:
D-třída. Výrobek je mírně požárně nebezpečný.

 

Likvidace odpadů:
Vylitou tekutinu, je potřebné ponechat vsáknout suchým pískem, anebo jinou vhodnou látkou.

 

Skladování:
Na místech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením.

 

Doba skladování:
2 roky

 

 
 
 
 
 
Vaporex.eu