NOVÁ STRÁNKA > Vaporex Náhrada vápna
 
 

Vaporex Náhrada vápna

 

1 litr přídavné hmoty

nahradí 250-280 kg

hašeného vápna

 

 

Náhrada vápna – VAPOREX

 

Přídavná hmota do omítkové malty s náhradou vápna proti vysrážení dusičnanů, plísní a hub a na zlepšení tvarovacích vlastností.

1 litr přídavné hmoty nahradí 250-280 kg hašeného vápna. Zvyšuje objem malty, dodává jí plastičnost, zabezpečuje lepší roztíratelnost a rychlejší nanášení na zeď. Omítka (v případe malé vlhkosti stěn) lépe odolává kapilární vlhkosti než omítka klasická.

Díky tomu se snižuje náklonnost vysrážení dusičnanů a vzniku plísní a hub. Zároveň se zvyšuje odolnost omítky proti mrazům.

 

Na výrobu:
Spotřeba přídavné hmoty: 1 m3 malty je potřeba použít 1,5 litru přídavné hmoty VAPOREX.

 

Oblast použití:
Na omítání starých, obnovovaných budov, anebo na vnitřní a vnější kvalitativní omítání nových budov. Nanáší se na zdi betonové, cihlové, anebo i zdi z nepálených cihel.

Pro případ vnějšího použití a pro zvýšení odolnosti proti prudkému dešti, je možné toto zabezpečit přidáním hydrofolizačního přípravku VAPOREX Hidro.

 

Návod k použití:
Před použitím důkladně protřepat!

Příprava povrchu: V případe obnovy omítky je potřeba starou omítku odstranit a mezery mezi cihlami do 2 cm prohloubit. Cihly je nutno napřed navlhčit a na stenu nanést cementový nátěr, anebo nástřik řídkou maltou. Navlhčení povrchů s odsáváním vlhkosti je důležité na zamezení znehodnocení omítkové malty v důsledku jejího rychlého vysychání.

 

Příprava malty 100 litrů:
V míchačce se nejdříve rozmíchá voda s přídavkem VAPOREX. Pak se přidají ostatní přidávané komponenty.

Příprava cementové malty strojním mícháním (100 litrů):

- 16 – 20 litrů vody + 0,15 l VAPOREX-u míchání 2 min.

- 80 l říčního písku (0-5 mm, zbavený hlíny a vápna) míchání 2 min.

- 20 – 25 litrů cementu 350 míchání 5-10 min. do dosažení dobře tvarovatelné malty

Kvůli dobrému nanášení malty na stenu potřeba se vyhnout předávkování vody.

 

Omítání:
Základní omítku je potřeba nanést v tloušťce 2-4 cm.

 

Dodatečná opatření:
Omítku je vhodné chránit před rychlým zaschnutím. V uzavřených prostorách je potřebné zabezpečit dostatečné větrání.

 

Opravy, natírání:
Libovolným, pro tento účel vhodným prostředkem. Pokud musí omítka zabezpečit i vysušování steny, je nutno používat paropropustnou vyrovnávací hmotu a barvu na báze vápna, anebo silikátů.

 

Stupeň nebezpečnosti:
Výrobek není nebezpečný. V případě, že se dostane do očí, oči ihned vypláchnout vodou.

 

Požární klasifikace:
E - třída. Výrobek není požárně nebezpečný.

 

Likvidace odpadů:
Vylitou tekutinu, stačí ponechat vsáknou suchým pískem.

 

Skladování:
Na místech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením.

 

Doba skladování:
2 roky

 
 
 
 
 
Vaporex.eu