NOVÁ STRÁNKA > Vaporex Goldmix
 
 

Vaporex Goldmix

 

S hydrofobizačním přídavným materiálem VAPOREX Goldmix, je možné vyhotovit omítku, která odpuzuje vodu a suší steny, vytvořením pórovité struktury omítky zabezpečuje stálé větrání stěny, resp. postupné vysoušení omítky bez zanechání stop a bez úplného promáčení omítky. Omítka s přídavným materiálem VAPOREX Goldmix má delší životnost, větší odolnost proti mrazům a menší náchylnost k vznikání prasklin.

 

Spotřeba materiálu:
Na přípravu 1 m3 malty je potřeba 6-8 (max. 10) litrů prostředku VAPOREX Goldmix. Použitím 1 litru přídavného materiálu Vaporex Goldmix, je možné omítnout povrch stěny o ploše 5-7 m2 a o tloušťce omítky 1 cm.

 

Oblast použití:
Na vnější a vnitřní omítky vlhkých rekonstruovaných budov, anebo na kvalitativní omítání nových staveb. Používá se na zdi betonové, cihlové, anebo i zdi z nepálených cihel.

Zabrání nasávání vody omítkou (nasávání 1 mm), proto se přednostně používá na místech s vysokou úrovní spodní vody, na stavbách vystavených povodním, na omítaní volně stojících budov, pilířů a ohrad. Je vhodný i na omítky lázeňských domů, na vnější a vnitřní omítky sklepů, anebo i na omítky napadené dusičnanem draselným.

 

Návod k použití:
Před použitím důkladně protřepat!

 

Příprava povrchu:
Při rekonstrukcích je potřebné starou omítku odstranit minimálně 40 cm nad hranicí navlhnutí. Spáry vyčistit do hloubky aspoň 2 cm. Před omítáním je potřeba stěnu navlhčit.

 

Příprava omítací malty:
V míchačce se nejdříve rozmíchá voda s přídavkem VAPOREX Goldmix. Pak se přidají ostatní přidávané složky (suchá omítka, resp. písek, cement, vápno/Vaporex). V míchání se pokračuje, až po dosažení dobře tvarovatelné malty. Malta se nanáší v tloušťce 2-4 cm.

 

Dodatečná opatření:
Omítku je potřebné chránit před rychlým zaschnutím. V uzavřených prostorách je potřebné zabezpečit dostatečné větrání.

 

Opravy a nátěry:
Používat pouze paropropustné materiály na základě vápna nebo silikátů..

 

Stupeň nebezpečí:
Výrobek není nebezpečný. V případě, že se dostane do očí, oči ihned vypláchnout vodou.

 

Požární klasifikace:
D-třída. Výrobek je mírně požárně nebezpečný.

 

Likvidace odpadů:
Vylitou tekutinu, je potřebné ponechat vsáknout suchým pískem, anebo jinou vhodnou látkou.

 

Skladování:
Na místech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením.

 

Doba skladování:
2 roky

 

 
 
 
 
 
Vaporex.eu