Продукти > Vaporex, Заместител на вар
 
 

Vaporex, Заместител на вар

 

Една бутилка от него с обем 1л. замества до 250-280kg вар.

 

 

 

България. Vaporex е продукт познат отдавна на европейския пазар като заместител на гасената вар. Класическата технология за добиване на варов разтвор е доста трудна,отнемаща време процедура съпътствана с редица недостатъци и неудобства.

Поради тези причини все по често се прилага използването на Vaporex  за строителни разтвори. Добавена в минимално количество към цименто-пясъчния разтвор, тя напълно замества обикновената гасена вар.

Благодарение на нея за зидане и измазване вече може безпроблемно да се използва цименто-пясъчен вместо варо-пясъчен разтвор. Добавката Vaporex придава изключителна пластичност на разтвора и прави полагането и прилепването му към основата много лесно. Освен това позволява намаляване на количеството на използвания цимент и ограничава количеството на вложената в разтвора вода. В резултат сцеплението на разтвора с тухлите е значително по-силно, вероятността от напукване на мазилката поради свиване при изсъхване е практически изключена и което е особено важно – така изпълнената циментова мазилка има повишена водонепроницаемост, което е голямо предимство особено при външни мазилки. Използването на Vaporex в много голяма степен намалява отделената в сградата влага, защото, от една страна, се намалява наполовина количеството вода в строителния разтвор и, от друга – липсва процесът на карбонизация на варта. Пластификаторът е подходящ и при направа на разтвори за циментови замазки, като улеснява полагането им, а качеството се повишава, защото разтворът не се разслоява и отгоре не изплува слой вода.Благодарение на своите преимущества Vaporex намира приложение в редица области.

 

Vaporex се предлага и като концентрат 1л. замества 1500 кг. гасена вар.Като концентратът се доставя само в 1000л. kонтейнери.

 

 
 
 
 
 
Vaporex.eu